Protetyka


Protetyka - ta dziedzina stomatologii zajmuje się odtwarzaniem warunków zgryzowych po utracie własnych zębów, a także rehabilitacją pacjentów po operacjach plastycznych czy onkologicznych. 

W jamie ustnej wykorzystuje się pojedyncze, częściowe lub całkowite uzupełnienia protetyczne ruchome lub stałe i są to korony, mosty czy całkowite protezy zębowe.